Условия за ползване на сайта

Приложимо законодателство

Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
MyAirBg.com си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

Условия и информация, съгласно Закона за електронна търговия

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от MyAirBg.com (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между MyAirBg.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на MyAirBg.com.


РЕГИСТРАЦИЯ
За да получите правото, да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в MyAirBg.com стоки, може да се регистрирате или не. При поръчка трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон за връзка. Необходимо е да изберете и парола ако искате да се регистрирате. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които MyAirBg.com получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите. Приемане, изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. MyAirBg.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на MyAirBg.com заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.


ПОРЪЧКА

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Регистрацията в сайта не е задължителна. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да проверите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон/email ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор, по e-mail или телефон.  Поръчката ще се счита за потвърдена, само след като служител от екипа на MyAirBg.com се свърже с Вас на посочен телефонен номер или email от попълнената форма.


ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.


ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

3. Липса на телефон за контакт с потребителя. При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.


НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Плащане при доставка (наложен платеж) при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

Връщане на продукт и възстановяване на заплатената цена

На основание чл.55, ал.1 т ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително писмено да информира MyAirBg.com на следния имейл адрес: office@myairbg.com, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

 - конкретна дата на която ще върне на MYAIRBG.com стоката.

- банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2.Стоката да бъде върната лично от потребителя.
3.Стоката да не е ползвана, и да бъде във видът в  който е получена, както и да не е нарушавана целостта на опаковката.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на MyAirBg.com, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, MyAirBg.com се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път (по посочена банкова сметка) в срок до 5 работни дни от получаването на стоката от страна на MyAirBg.com.

Рекламации

При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката ѝ, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:
Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя, при употреба на стоката, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка.

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ
При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.