MyAirBG е българска компания в сферата на дезинфекция и пречистване на въздух и повърхности. Основната дейност на дружеството е доставка на продукти и услуги, разпределени в следните категории:

  • Доставка на домашни уреди за лична употреба;
  • Доставка на уреди за обща употреба (офис пространства, производствени и складови помещения);
  • Консултация нa конкретен обект;
  • Обезопасяване на частни и корпоративни събития на клиенти до 5 000 присъстващи;
  • Експресен монтаж.​

Мисия на компанията:

Нашата мисия е да добавим ефективност и стойност към дейностите и бизнеса на клиентите ни, като стимулираме техния растеж и развитие, чрез по-добро използване на предлаганите от нас технологии. 

Изграждаме дълготрайни отношения, разбираме и следим отблизо ежедневната работа и процеси, като по този начин можем да реагираме бързо и точно, в зависимост от нуждите на нашите партньори и контрагенти.

Цел на компанията:

Нашата цел е да предпазим Вас, Вашата компания и хората, които работят за Вас, но и домът Ви. Стремежът ни е да подобряваме обслужването, което предлагате към клиенти и да намалим оперативните разходи за електроенергия за отопление и охлаждане, посредством дестрaтификация.

Стремежът ни е да създадем по-ефективна, по-защитена среда, ангажирана и здрава работна сила, която да бъде в състояние да генерира по-добри резултати за Вашата организация.

MyAirBG притежава сертификат от БАН за тоталана ефективност - 93.7% на предлаганата технология относно дезинфекция, пречистване и дестратификация на въздух и повърхности.